Gnus

611598355046166918_2872893120140406-21455-9fk8chBaking!Bursdagslunch!Sommeren var ikke overNam! #snurrepiper #baking #hellstrøm #masterchefCosta del Arendalivo!Monte Carlo og siste dag på RivieraenCannes!444007409749160201_2872893120140406-21455-1pli0a1

Kiropraktorbehandling for barn mangler dokumentasjon

Det er utbredt med kiropraktorbehandling på barn i Norge for diverse tilstander. Dessverre er det mange som ikke vet at denne behandlingen ikke er forskningsbasert. Man har ikke kunnet påvise effekt. I mellomtiden behandles spedbarn og andre barn med i noen tilfeller brutale teknikker som ikke fungerer. Foreldrene får informasjon om sykdom som ikke eksisterer. Dette er sykeliggjøring og udokumentert behandling som er et overgrep mot barn og foreldre.

Jeg oppfordrer foreldre som vurderer å ta med seg barna sine til kiropraktor til å sette seg inn i følgende:

  • http://tidsskriftet.no/article/2075994/
  • http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/diagnostikk-og-behandling-av-spedbarn-med-mistanke-om-funksjonsforstyrrelser-i-%C3%B8vre-nakkeledd
  • http://nhi.no/foreldre-og-barn/vi-snakker-ikke-om-kiss-i-norge-37026.html
  • http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Medlemsinformasjon/Dokumenter-og-rapporter/innstilling-til-norsk-barnelegeforening-om-kiss-syndrom/
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0050307/

How does it feel?

Kan mennesker fly?

People are awesome 2011

Flott sang

Magnus Eliassen og Kråkesølv – Til dem du e glad i

Torungen